1. Skupina speciálního průzkumu

Jsme airsoftová a military jednotka zabývající se získáváním informací průzkumem, činností v týlu nepřítele, diverzní činností, záchrannými akcemi na osvobozování rukojmích, survivalem apod. Jednotka má složení jednoho družstva čety ASSP (aliance skupin speciálního průzkumu).

V srpnu 2003 se stávající členové odtrhli od jednotek dosavadní působnosti a vznikla nová airsoftová a military jednotka s názvem 1.skupina speciálního průzkumu. Naše airsoftové akce a vojenská cvičení probíhají hlavně ve Východních Čechách. Naše působnost se ovšem neomezuje jen na tento kraj, ale i na spoustu dalších lokalit po celé ČR. Zúčastnili jsme se také jedné mezinárodní akce v zahraničí a chystáme se na další.

Družstvo hloubkového průzkumu plní při akci veškeré úkoly hloubkového průzkumu ve prospěch ostatních jednotek, získává informace o nepříteli, jeho síle a prostředcích, informace o průběhu bojů a vývoji situace apod.

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

V našem týmu bylo rozhodnutí věnovat se i OSN jednotce, tedy čtyřčlennému družstvu jednotek mírových sil spojených národů. Vše vzniklo v roce 2004 na základě zájmu členů 1.SSP o existenci, činnost a historii těchto jednotek. Jde o doplňkovou činnost našeho družstva určenou pouze pro vybrané akce.

right-picture