Lovci Lebek

Klub byl oficiálně založena 1. 1. 2001 pod oficiálním názvem LOVCI LEBEK, ale její základ už fungoval od roku 1999. Postupem času procházela jednotka dvěmi reorganizacemi. V roce 2003 se její název upřesnil na "4.taktickou jednotku hloubkového a speciálního průzkumu LOVCI LEBEK" a v srpnu roku 2004 byl po vstupu do aliance ASSP název definitivně změněn na
"2. Skupinu speciálního průzkumu - LOVCI LEBEK ".

Skupina původně nechtěla napodobovat žádnou konkrétní jednotku, ale postupem času a zájmy jednotlivců se názor a zaměření jednotky vyhranil a proto vznikl její současný název, který vystihuje její působení na scéně military a airsoftu. Zaměření jednotky je orientováno na AČR , konkrétně na speciální elitní jednotky jakými jsou např. 601. skupina speciálních sil, SOG, zásahová jednotka VP, a další.

Oproti minulým létům jednotka není na plných stavech a příjmá nové členy a zájemce o military a airsoft. Protože jde oboje spolu ruku v ruce, snažíme se o vyvážený poměr mezi těmito dvěmi zaměřeními a snažíme se je skloubit dohromady, což přináší příjemné zpestření v oblasti výcviku. Více v sekci NÁBOR.

Dvakrát i častěji do měsíce vyrážíme do terénu na  společné jednodenní, dvoudenní a vícedenní cvičení do našich výcvikových prostorů. V roce 2003 byla navázána velmi úzká spolupráce s 1. Skupinou speciálního průzkumu Hradec Králové, s kterou probíhají společná cvičení. Další spolupráce byla navázána s Jednotkou hloubkového průzkumu Praha a SAS eskadrou D. Bylo uspořádáno společné cvičení všech jmenovaných jednotek, které proběhlo v prostoru Orlických hor. Po tomto cvičení se uvažuje nad celoroční kampaní TRAINING CAMPů pořádanými jednotlivými jednotkami. V roce 2004 pak byla z jednotek 1.SSP, 4.TJHSP a 115.hp vytvořena Aliance skupin speciálního průzkumu - ASSP. Spolupráce probíhá i nadále ve velmi pozitivním duchu.

Věk jednotlivých členů je osmnáct a více let. Jednotka je složena z lidí se zájmem o pobyt v přírodě, o vojenské taktiky a postupy, slaňování, zdravovědu, radiokomunikaci, seskoky na padáku, orientaci v terénu, tichý a skrytý pohyb a branný výcvik.

Znak 2.SSPZnak 2. Skupiny speciálního průzkumu vznikl v roce 2004, a byl inspirován znakem 1.SSP, jelikož předtím naše jednotka žádný oficiální znak neměla, použila po vstupu do ASSP jako předlohu právě znak naší spřátelené jednotky. Autorem znaku 2.SSP je 040203, jeden ze zakládajících členů jednotky. Znak tvoří černé figury umístěné na tmavě zeleném pozadí. Barva pozadí odkazuje na barvu baretu průzkumných jednotek, padák a křídla odkazují na schopnost plnit operace s vysazením ze vzduchu. Útočný nůž UTON 75 byl vybrán jako symbol speciálního nasazení jednotky a jako symbol její bojeschopnosti. Na něm nabodnutá lebka symbolizuje nepřítele.

Celý znak je navržen tak, aby jej jednotka mohla používat i v bojových operacích. Tento znak nosí příslušníci 2.SSP na pravém rukávu. Pro některé speciální operace ale znak z rukávu sundáváme.

right-picture