Hloubkový průzkum

Vyjmuto ze stránek hloubkového průzkumu Armády České Republiky:

Jednotky hloubkového průzkumu jsou určeny k provádění průzkumu pozorováním, propátráváním a nasloucháním. Při své činnosti mohou zřizovat léčky a provádět přepady na protivníka. K plnění úkolů mohou být zasazeny na vozidlech, pěšími přesuny, jako padákový výsadek, přistáním vrtulníku, vysazením z přízemního letu nebo slaněním z vrtulníku. Jednotky jsou plně profesionální a jejich výcvik je zaměřen na taktiku, střelbu, přežití v extrémních podmínkách, výsadkovou činnost a na znalosti techniky zahraničních armád. Výcvik v taktické přípravě je zaměřen především na činnost skupiny v týlu protivníka, zřizování pozorovacích stanovišť, činnost skupiny při provádění léček a přepadů a na činnost při infiltraci do týlu protivníka. Ve výsadkové přípravě se nacvičují seskoky padákem v sestvě skupiny s výstrojí a výzbrojí, v noci a z různých výšek. Ve střelecké přípravě je procvičována střelba z různých druhů zbraní, starší průzkumníci jsou navíc cvičeni jako ostřelovači. Cvičí se nejen klasická, ale i praktická střelba. Do odborné přípravy dále patří topografická příprava se zaměřením na orientaci v terénu, zjišťování souřadnic cílů a používání přístrojů GPS. Ženijní příprava je zaměřena na maskování a používání trhavin. Nepostradatelnou součástí je výuka zahraniční vojenské techniky, ochrana proti zbraním hromadného ničení a výcvik činností při mírových operacích. Toto vše předpokládá vynikající fyzickou kondici, která se uplatní při přesunech na dlouhé vzdálenosti.

 

Skutečný 115-tý prapor hloubkového průzkumu
(spadal pod velení 11. brigády vojenského zpravodajství a elektronického boje 1. mechanizované brigády)

Úkol této jednotky je v první řadě získávání informací o objektech a rozložení sil v týlu protivníka nezbytné pro hodnocení situace na operačním stupni velení. K získávání těchto údajů využívají všech způsobů zpravodajské činnosti včetně léček a přepadů. Jednotky mohou být využity také k „diverzním“ akcím, zajišťování zajatců a objektů důležitých pro činnost protivníka, ničení zdrojů (zásoby PHM, poškozování komunikací…) a k podpoře útoku „konvenční“ pěchoty v poli (informacemi a přímými bojovými akcemi). Družstva v týlu nepřítele pracují samostatně méně častěji je možné využívání spojení několika družstev do svazu. Infiltrace je prováděna pomocí vrtulníků (buď výsadek přistáním, nebo slaněním - pokud je nutné výsadek provést na méně přístupná místa), pomocí padákové techniky („běžný výsadek“ i seskoky typu HAHO [„velká výška, vysoké otevření“ – výsadek se provádí ve výšce několika km s okamžitým otevřením padáku. Pomocí této techniky je možné „doklouzat“ k cíli který je vzdálen i desítky km od místa kde výsadkář opustil letoun] a HALO [„velká výška, nízké otevření“]), dále infiltrace pomocí vozidel (průzkumné BVP apod.), testovala se i infiltrace pomocí zakopání; nechat se tzv. „přejet“ frontou, ale v moderním pojetí boje je tato možnost nepoužitelná.
Kořeny moderního pojetí této jednotky můžeme sledovat kolem roku 1994. V této době vzniká odřad hloubkového průzkumu který byl dříve včleněn do tzv. jednotek okamžité reakce. Prapor působil v Prostějově, kam se přestěhoval z Kroměříže kde byl umístěn ve svých počátcích. V současné době je prapor deaktivován a přeměněn na „102. průzkumný prapor“.

O naší jednotce

3SSP vznikla mezi lety 2002 až 2003 a původně byla zaměřena pouze na hloubkový průzkum. Na sklonku roku 2003 vzniká spolupráce s dalšími skupinami. Výsledkem je v roce 2004 založení Aliance Skupin Speciálního průzkumu (ASSP) skládající se ze 3 skupin.

K činnosti hloubkového průzkumu postupně přibyly činnosti speciálního průzkumu a dále schopnost přímé akce spolu s možností nekonvenčního vedení boje. Pro všechny tyto činnosti máme vyčleněné části výcviku, který probíhá celoročně.

Neděláme si iluze o našich schopnostech v porovnání s placenými profesionály. Nikdy jsme se s nikým nesrovnávali a nikdy jsme neměli potřebu pyšnit se cizími insigníemi a převzatými názvy. Veškerou naší činnost provozujeme v souladu s platnými zákony České Republiky.

Znak 3.SSPZnak 3.SSP vznikl v roce 2007, neboť původně používáný znak 115. PHP již nevyhovoval. Nový znak koncepčně kombinuje původní znak 115. PHP se znakem 601. Skupiny speciálních sil. Tato kombinace totiž významově odpovídá činnosti naší skupiny. Padák na pozadí znamená možnost vzdušného výsadku, křídla pak vysokou mobilitu během operace. Útočný nůž UTON vz.75 nás spojuje s ostatními skupinami ASSP a zároveň vyjadřuje bojeschopnost. Šípy v dolní části znaku symbolizují schopnost zasáhnout nepřítele přesně v jeho "slabém místě".

Tento znak nosí příslušníci 3.SSP na pravém rukávu. Pro některé speciální operace znak z rukávu snímáme. Navíc je k dispozici bojová varianta znaku v zeleno černém provedení.

right-picture