Tajemství úspěchu speciálních operací

Pod rouškou speciálních operací se skrývá jakési tajemno opředené mnoha příběhy, legendami a mylnými představami. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku speciálních operací a najít recept a způsob jak na to a jak se to vlastně dělá...

Trocha historie

Za samotného praotce speciálních operací a jednotek je považován David Stirling zakladatel britské SAS (Special Air Service), který přišel s netradiční a nekonvenční myšlenkou vedení boje s nepřítelem v pouštích severní Afriky. I přes počáteční nevoli svých nadřízených se mu podařilo prosadit svoji myšlenku a uskutečnit ji. Jeho výpady s malými skupinkami dobře vyzbrojených speciálně upravených jeepů do týlu nepřítele měly drtivý dopad jak vojenského tak i psychologického významu. Stirling a jeho muži byli noční můrou německého týlu. V noci pronikali na svých jeepech německou linií a napadali tábory a letiště nepřítele a další strategické cíle hluboko v německém týlu. Vynořili se rychle ze tmy, svými těžkými kulomety a spřaženými protiletadlovými kulomety lafetovanými na jeepech likvidovali vše co jim stálo v cestě. Výpady byly tak rychlé a překvapivé, že většinou zmizeli dřív, než se zmatený a dezorientovaný nepřítel vzmohl na odpor. Za nimi zůstávala pouze spoušť, chaos a demoralizovaný nepřítel. Jak se rychle objevili, tak také rychle zmizeli. Jeepy byly vybaveny lafetovanými zbraněmi, měly přídavné nádrže na PHM, kanystry s vodou, spoustu munice a proviantu, takže byli schopni operovat na velké vzdálenosti i po několik dní.

Samotný význam slova speciální operace

Spec. operace jak už sám název vypovídá je odlišná od standartních řadových operací (frontální útoky, dobývání nepř. pozic, bránění prostoru, strážní činnost, dohled na pořádek, atd.) Provádí je jednotky k tomu vycvičené a vybavené a operace mají povětšinou strategický význam. Může se jednat o sběr informací o technice protivníka (ať už pozorováním nebo násilným získáním informací pomocí léčky), sběr dat z velitelských stanovišť (přepady – mapy, souřadnice, volací znaky, šifry, kódovací zařízení,...) nebo získání či osvobození zajatců či sestřelených pilotů.

Cílem speciálních operací mohou být také strategicky významné cíle jako např. výrobní zařízení a továrny, mosty, přehrady, letiště, žel. doprava, inženýrské sítě, komunikační uzly nebo např. vojensky významné osoby na straně protivníka.

Infiltrace

Samotné slovo znamená utajený průnik na území nepřítele. Jsou 3 druhy možného způsobu infiltrace. A to po vodě či pod vodou, po zemi nebo ze vzduchu. 1/ PO VODĚ – většinou na rychlých motorových člunech, výsadkových člunech, raftech či vznášedlech nebo tiše na kajacích POD VODOU – potápěči, podvodní skútry, ponorky, miniponorky 2/ PO ZEMI – utajené přesuny skrz frontovou linii nebo při výpadech bojových sil jdou s nimi a po provedení bojového úkolu bojovou skupinou se odpoutají od skupiny, která je vlastně zanechá na území protivníka 3/ ZE VZDUCHU – výsadky na padácích buďto klasickou metodou vysazení, nebo technikou HALO či HAHO, popř. vrtulníkovými výsadky

Místo

Speciální operace probíhají většinou na území nepřítele a v jeho týlu či hlubokém týlu.

Čas

Čas pro samotné provedení – zákrok speciální operace je vždy volen tak, že je nejméně očekáván. Hodně spec. operací probíhá pod rouškou tmy anebo pro nepřítele v nejméně vhodný čas (noc - spánek, při pravidelném výdeji stravy, střídání hlídek, pravidelném čištění zbraní a ošetřování techniky, atd.) Průběh operace může trvat i po několik dní (infiltrace, pozorování, sběr informací, příprava, zákrok, stažení se zpět a vyzvednutí). Samotný průběh zákroku se většinou počítá na vteřiny či na minuty a bývá dost často nacvičován v totožných prostorech či v postavených maketách a na cvičištích, pokud to čas dovoluje. Součástí skupiny bývá i časoměřič měřící čas od zahájení akce. Akce se nemůže protáhnout např. z plánovaných 3 minut na 10 minut. Akce probíhá v týlu nepřítele a posily zaslechnuvší palbu či přivolané rádiem mohou být na místě do 5-10 minut (dle situace). Takže jakékoliv protažení operace je nežádoucí.

Moment překvapení

V prvních fázích operace hraje samotné překvapení velmi významnou roli. Jedná se o časový úsek, kdy je nepřítel účinně schopen reagovat na nastalou situaci. Pokud je akce rychlá a moment překvapení plně využit, nemusí být nepřítel ani schopen opětovat palbu či vzmoci se na odpor, popř. klade pouze symbolický odpor, který by neměl být problémem pro spec. síly. Momentem překvapení a zničujícím úderem bývá nepřítel během několika vteřin silně demoralizován, což má obrovský a zásadní vliv na vývoj celé operace.

Palebná převaha

Palebná síla skupiny je většinou násobena lehkými kulomety, protitankovými zbraněmi, lehkými minomety a granátomety. Tím vzniká dojem útoku velkého počtu lidí. Tak může např. 15 mužů zlikvidovat během 5 minut celá kasárna nepřítele s jeho 200 člennou posádkou a zmizet. Krásnou ukázkou byla operace při přepadení letiště na Peeble Islandu při válce o Falklandy

Nasazení

U speciálních operací dochází k vytrvalému tlaku na jedno úzké místo, nikoliv plošně (jako v případě frontálních bojů). Takže v daném místě má útočící jednotka převahu=zajištění úspěchu. Operování není vedeno plošně, ale je chirurgicky zasazeno na jedno místo, čemuž se z hlediska nepřítele špatně odolává.

Speciální operace jsou složeny z mnoha ingrediencí, které bývají namíchány ve správném poměru a díky nimž je většinou zajištěn úspěch. Píši většinou, protože to není vždy pravidlem. Jak každý ví, stále platí pravidlo, že i sebedokonalejší plán nepřežije první kontakt s nepřítelem (viz operace IRENA v Somálském Mogadišu – film Black Hawk down).

Velkou míru podílu na úspěchu hraje také faktor schopnosti týmu improvizovat a zároveň se držet původního plánu + sehranost a připravenost týmu. Doporučuji shlédnout film Brawo Two Zero – o britských SAS, který je pravdivým příběhem jedné hlídky spec. sil z války v Iráku v roce 1991. Film je surově reálný a není nikde přikrášlen jako 99% veškerých filmů o spec. jednotkách. V tomto filmu je ukázána pravá práce spec. sil a s ní spojená rizika.

Autor 040201 2.ssp

right-picture