Výcvik CQB

Z článku se nedozvíte žádné nové taktiky ani postupy týkající se problematiky řešení CQB. O CQB vzniklo nemálo příruček a manuálů a každý jich už určitě přelouskal spousty. Chci Vám pouze naznačit, nebo dát podmět jak vylepšit Váš výcvik abyste co nejlépe získali návyky potřebné k řešení CQB

Prvotním předpokladem je sehranost týmu. Jsou potřeba tiché signály ( i když v průběhu přestřelky už můžete komunikovat slovně, pokud tím nepříteli zrovna nedáváte najevo váš následující postup či váš počet) a dobře zvládnutá komunikace pomocí vysílaček (v otevřeném terénu jsou menší nároky na komunikaci než v zastavěné oblasti plné bloků budov, kotelen, trafostanic, a několikapatrových budov). Pro sehranost v týmu je hlavním předpokladem dobrá parta a pohodový tým. Pak lze různými cvičeními a úkoly stmelovat tým. Ke stmelování týmu dochází různými fyzicky náročnými cvičeními při nedostatku potravin a pitné vody a dělení se o dostupné minimální množství proviantu, při přemísťování těžkých břemen (sudy, klády, jeden druhého) a týmovém řešení krizových situací, které Vám nebudu naznačovat. Nápadů na stmelovací cvičení je nepřeberné množství, akorát musí být hravý tým, který se k úkolům postaví čelem.

Při pohybu v budově, komplexu či zastavěném terénu je důležité pravidlo: "Kam se dívám, tam mířím". Ponos zbraní se dá rozdělit do 3 kategorií.

Pohotovostní poloha – zbraň okamžitě připravená ke střelbě - přilícená zbraň, zapřená o rameno, nemíříme, ale díváme se skrze mířidla, druhé oko otevřené kvůli perifernímu vnímání okolí. Tato pohotovostní poloha zbraně je po určitém čase fyzicky náročná, ale tréninkem se dá tento problém odstranit. Používá se při očekávání útoku, v předpokládaném těsném kontaku s nepřítelem.

Odložená pohotovostní poloha - zbraň zůstává stále zapřená o rameno a je natočena stále ve směru postupu (jakoby v pohotovostní poloze) ale je sklopená k zemi cca pod úhlem 45°. Používá se při pohybu v zájmové oblasti, kde je možné nebezpečí střetnutí se s nepřítelem, nebo jako chvilkové odlehčení při dlouhodobém ponosu zbraně v pohotovostní poloze, nebo při přecházení členů vl.týmu před vaší zbraní, tj. při předcházení se či míjení se, nebo postupujete-li v řadě podél zdi a nepokrýváte bok skupiny.

Odložená poloha - zbraň v jakékoliv jiné poloze než předchozí (na rameni, na zádech, přes rameno, šikmo přes tělo držená v ruce, atd.)

K výcviku správných návyků v pohybu se zbraní v pohotovostní poloze a odložené pohotovostní poloze je ideální větší komplex budov či prům. oblasti. Základem je dostat návyky do podvědomí aby konání bylo instinktivní. Cvičení je základní a jednoduché, s tím, že se dají postupně nasazovat různé úrovně náročnosti.

1) Základem cvičení bude pohyb v zástupu. Cca 3 - 5 metrové rozestupy. Všichni dělají to, co dělá první člen týmu a pohybují se podle něj. Je potřeba aby komplex znal alespoň první- vedoucí člen/velitel. Základem cvičení bude průchod celým komplexem. Zbraň je neustále přilícená v pohotovostní poloze a při pohybu se vykrývají předpokládaná místa možného odporu - choda, hala, dveře, okna, myší díry, atd. Platí pravidlo "kam se dívám, tam mířím". Během přesunu prohlížíte všechny směry a místa - za pohybu, stále ve formaci v zástupu. Je důležité, aby jste procházeli komplexem a nedošlo k motání se v jedné místnosti kdy se půlka týmu hrne dovnitř a druhá půlka už zase ven. Budovy či komplexy se dají procházet z různých stran či směrů. Protože při přesunu z opačné strany haly či budovy se jeví jako jiná, řešíte jiné nebo zrcadlově otočené situace.

2) Další nástavbou na cvičení bude opět průchod komplexem, ale už se střelbou na různě rozmístěné cíle - terče. Velitel rozmístí řadu terčů po celém komplexu a opět se bude opakovat přesun ale už se střelbou na terče v různých vzdálenostech a v různých primitivních úkrytech nebo i v otevřených prostorech - nereálně umístěné terče ( při dalším kole už budou terče umístěny reálně). Velitel jde první a vede průchod komplexem se střelbou dávkami či jednotlivými výstřely na cíl. Postupně, tak jak se vám budou jednotlivé terče nebo skupiny terčů ukazovat. První jde velitel z důvodu, že střílí jako první a ví kde jsou terče rozmístěny /protože terče nereagují palbou na Váš pohyb, ani se nehýbají, může se řada terčů přejít bez povšimnutí - v členitých prostorech jako jsou např. haly, sklady,…

3) Následující úroveň - terče už nebudou rozmístěny primitivně ale na reálných místech, tj. ve dveřích, za překážkami a v úkrytech tak aby vždy vyčnívala jen část terče.

4) V dalším levelu už se budete snažit o taktický postup skupiny v tomto prostoru za dodržování základních či pokročilejších taktických pravidel a požadavků - záleží na vašich vědomostech, znalostech a zkušenostech či informacích týkajících se CQB. Opět půjde o postup se zbraněmi v pohotovostních polohách, a lze jej v této fázi tréninku už doplnit o imitace granátů a zadým. prostředků (sádráků, či dýmovnci) a použití takt. zrcátka. Místo plítvání sádráky lze do místností vhodit jakýkoliv předmět (kámen, kus cihly, gumový cvičný granát, plastovou lahvičku od Actimelu,…). Důležité je vytahovat imitace granátů se sumek určených pro granáty. Vychytáte styl, jde o cvik a zároveň uvidíte jak dlouho vám trvá než si připravíte granát a aktivujete jej.

5) Tato nástavba už bude zahrnovat živého protivníka. Pro začátek Vám budou stačit 1-2 protivníci, kteří budou klást sporadický odpor. Můžou se pohybovat po areálu a kromě terčů už budete mít živou a myslící sílu proti sobě.. Nemusí umírat (přiznávat zásahy)…..stačí když Vám budou dělat pohybující se cíl, který opětuje palbu a ustupuje.

6) V této fázi výcviku už bude živá síla plně opětovat palbu a snažit se Vám být 100% protivníkem. Záleží pouze na Vašem počtu lidí kteří jsou k dispozici. Je ovšem během cvičení brát v potaz že na dobívání je potřebná min. početní převaha 3:1.

Určité stupně obtížnosti se dají opakovat i vícekrát za sebou než přejdete na vyšší "level". Terče se mohou přemístit po každém kole. A živý protivník může proti vám operovat třeba po 2 dvojcích a klást vám odpor střídavě. Jakmile se zbavíte jedné dvojce, narazíte na druhou a ta první se mezitím přemístí oklikou (při nejhorším Vás předbehne tou samou cestou kterou jdete vy) a budete ji čeli za dalšími třemi rohy či schodištěm.

Na další způsob jak cvičit pudovou střelbu s přilícenou zbraní a pohyb se zbraní v pohotovostní poloze je potřeba otevřeného prostoru. V prostoru seřadíte terče vedle sebe do zástupu s určitými rozestupy od sebe, tak aby si střelci nepletli svoje a sousedící terče. Označíte čáru nástupu na cvičišti. Čáru nástupu umístíte co nejdál od terčů, ale tak, aby byla na dostřel. Na váš povel bude celý tým najednou plnit zadané úkoly. Např.:"vpřed, střelbou za pochodu pal!, zalehnout, směr cíl pal!, vpřed, za pochodu směr cíl pal! zastavit, pálit jednotlivými!, vpřed, zakleknout, pálit dublovanými!, zalehnout, pálit dávkou!, vpřed, zakleknout, použít záložní zbraň, vpřed, přebíjet, a mnoho různých kombinací a variací, vaši lidi můžou couvat a opět se pohybovat vpřed, tak aby jste využili maximálně prostor a vzdálenost.

Co říci závěrem. Pořízení papírových terčů různých postav ke zdokonalení výcviku není zas až tak velký finanční výdaj, a když dá každý člen 20 Kč tak za tu cenu pořídíte cca 2-3 terče. Podlepení terčů tvrdým papírem stojí akorát trošku práce se zajitím do nejbližšího elektra, kde budou akorát rádi že se zbaví krabic od spotřebičů. Podlepené terče se vejdou na dno kufru každého auta a zpestří a zprofesionalizují váš výcvik. Dají se použít opakovaně, pokud do nich nebudete střílet bezhlavě ze 2 metrů po celých zásobnících.

Autor 040201 2.ssp

right-picture