Zadýmovací prostředky

Následující článek obsahuje informace o použití dýmotvorných vojenských i civilních prostředků, jejich využití, podmínky a obecné technické parametry. Dále si řekneme jakých druhů munice se k zadýmování používá, způsoby zadýmení, využití dýmových clon, různé taktické prvky, na co si dávat pozor a co k čemu slouží.

Osobně bych při airsoftu, paintbalu či military akcích doporučoval používat raději klasifikovanou pyrotechniku, než-li pyrotechniku domácí výroby, jejíž výroba není finančně sice náročná, ale efektem je 100% slabší a nebezpečností při manipulaci či skladování může být nebezpečná uživateli i okolí.

Jednotlivé základní pojmy

Cílem zadýmovacích prostředků je vytvořit dýmovou clonu.
Dýmová clona je uměle vytvořený neprůhledný nebo omezeně průhledný oblak dýmu nebo mlhy. Vytváří se zadýmovacími prostředky, mezi které patří:

 • dýmové ruční granáty
 • dýmovničky
 • dýmovnice
 • dělostřelecké a minometné dýmotvorné granáty
 • miny
 • letecké dýmové pumy
 • aerosolové generátory
 • jiná další a speciální zařízení

Účel použití dýmu

Použitím dýmu se dosahuje:

 • úplného nebo částečného snížení viditelnosti
 • podstatného snížení účinnosti palby protivníka (návodčí, zaměřovači i střelci nejsou schopni sledovat výsledky navádění palby a jsou nuceni naslepo postřelovat daný prostor, čímž se snižuje riziko zásahu)
 • podstatného snížení účinnosti osvětlení bojiště (vzniká bílá stěna, jako když jedete s autem v mlze)
 • účinné snížení dosahu infrazařízení, případně jiných průzkumných prostředků
 • narušení morálního stavu vojsk, které se neočekávaně ocitnou v dýmu, ztratí orientaci a podlehnou pocitu osamělosti

Rozdělení dýmových clon

Podle účelu se dělí na:

 • oslepující – dočasné omezení bojové činnosti oslepeného objektu (např. bunkr, tank v palebném postavení, okop, …)
 • maskovací – utajení zámyslu činnosti a manévru (např. zadýmení volného prostoru, přes který bude veden útok, zadýmení v hloubce vlastních pozic se zámyslem utajení pohybu vl. sil před zahájením útoku, ukrytí vlastních pozic při kontaktu s nepřítelem a krytí vlastního přeskupení, …)
 • klamné – klamání protivníka o skutečném rozmístění vlastních vojsk (např. to samé jako v předchozím bodě, pouze klamná clona mající za úkol zmást nepřítele a utajit tak místo hl. útoku, který bude probíhat během zadýmení klamného prostoru v prostoru jiném)

Podle místa použití:

 • čelní – před bojovou sestavou (ochrana před pozorováním a vedením přímé palby protivníka)
 • boční – na boku bojové sestavy (ochrana před bočním pozorováním a vedením přímé palby)
 • zádové – na zádi bojové sestavy, maskování činnosti (např. krytí ústupu, …)
 • týlové – v hloubce bojové sestavy, maskování přesunů techniky (např. v nepříhodném terénu, o kterém má nepřítel přehled - přípravy na útok, ...)

Podle způsobu použití:

 • pohyblivé – postupné přemísťování zadýmovacích stanovišť (s postupem bojových sil posouvaná přehradná zadýmovací palba, respektivě s postupem sil i přesouvaná dělostřelecká či minometná postavení poskytující podporu)
 • nepohyblivé – z jedné čáry zadýmování
 • plošné – na velkých plochách k zastření prostoru nebo objektu (např. při leteckém útoku na strategické cíle jako např. továrny, řídící stanoviště, hl. velitelské stanoviště, sklady PHM, sklady munice, …)

Podmínky ovlivňující použití dýmu

Používání dýmu je ovlivněno:

 • směrem a rychlostí přízemního větru
 • vertikální stálostí atmosféry
 • atmosférickými srážkami
 • členitostí terénu a jeho pokrytí porostem

Použití dýmu k signalizaci

 • Slouží k předávání informací pomocí předem smluvených signálů, či zaběhlých standartních signálů ( v závislosti na použití barvy dýmu, označení dýmem, atd.)
 • signalizace stavu nouze
 • místo označení shozu zásob, materiálu, munice, zbraní, ...
 • označení doskokové zóny
 • označení pozic nepřítele (Po vylodění v Normandii a otevření západní fronty používali díky vzdušné nadvládě nad západním bojištěm spojenci k likvidaci opěrných bodů přesné navádění letadel na cíl pomocí dýmotvorné munice. Označovali nepřátelská postavení dělostřeleckými kouřovými granáty s barevným dýmem, což bylo velmi účinné. Němci se v některých lokálních bojích dovtípili co poté následuje a jako vrchol prvotřídního vojenského umění nasadili taktéž značkovací munici stejné barvy, čímž přilétající letouny zbavili práce, protože byly odvolány návodčími, aby nezasáhly vlastní jednotky)
 • označení vlastních pozic (při ostřelování nepřítele, aby nedošlo k postřelování vlastních postavení, při vyzvedávání jednotek vrtulníky, ...)
 • ke zjištění směru větru při výsadcích padákem a shozu zásob, ...

Autor 040201 2.SSP

Pro svolení použití tohoto materiálu k další produkci kontaktujte autora na mailu: 2.ssp@email.cz.
right-picture