Zadýmovací a kouřové signální prostředky malých jednotek

1.1 Ruční dýmový granát RDG - 2

*Kompletní RDG – 2 **RDG připravený k hodu (ucpávky a škrtátko) ***Originální balení 3 ks
 • jedná se o kartonový válec [barvy kartonu (béžové) nebo khaki] naplněný dýmotvornou směsí
 • uvádí se do činnosti zažehnutím žárové zápalky škrtadlem uloženým pod červenou krytkou (je nutné odstranit utěsňovací ucpávky proti vlhkosti zatažením za přečnívající ploché provázky)
 • doba rozdýmání cca 10 sec
 • doba dýmání: 1 až 1.5 min
 • barva dýmu: bílá
 • vytvoří dýmovou clonu délky 20 - 25 m (za ideálních podmínek)
 • granát plave i na vodě
 • váha: cca 0.5 kg
 • balení: po 3 ks
 • nesmí se používat v uzavřených prostorech
 • bezpečnostní vzdálenost od zažehnutého granátu je 4 – 5 m (POZOR: U vadného kusu může dojít i k explozi!!)
 • dým je fyziologicky neškodný, dráždí ke kašli (plynové masky přefiltrují)
 • výrobek je nyní legálně k dostání na civilním trhu pod označením Dýmovnice armádní papírová

1.2 Dýmovnice DM - 11

*Dýmovnice s přepravním víkem **Dýmovnice se sejmutým víkem(poškozený střed) ***Žárová zápalka
 • jedná se o plechové pouzdro válcovitého tvaru s dýmotvornou směsí
 • směs shodná jako u RDG-2
 • na pouzdru je ochranné víko s držadlem
 • váha: cca 0.5kg
 • uvádí se do činnosti vložením a zapálením žárové zápalky do středového otvoru
 • uvolněno na civilní trh
 • doba rozdýmání:30-60 sekund
 • doba dýmání: 5-7 minut (záleží na stáří, zhutnění směsi, skladování dýmovnice a jejím prohořívání), dýmovnice může hořet i cca až 15 min při produkci málo kouře, nebo naopak při dobrém zažehnutí může hořet cca 5 min a produkovat velké množství hustého kouře
 • barva dýmu: bílá
 • žárové zápalky je dovoleno přenášet pouze zabalené v papíru a uložené v krabičce
 • při zapalování se nesmí osoba naklánět nad dýmovnici !
 • šev obalu musí směrovat od těla osoby !
 • dým je fyziologicky neškodný, dráždí ke kašli (plynové masky přefiltrují), při bližší vzdálenosti než 20m od dýmovnice je potřeba použít plynovou masku

1.3 Dýmovnička DA-25 čv a DA-100 čr

 • Jedná se o signální dýmovničky určené k signalizaci dohodnutých znamení (vyznačení přist. ploch, doskokových zón, čistého prostoru, označení vlastních či nepřátelských pozic letedlům a vrtulníkům) nebo i k zastření vl.bojové činnosti a všech výše zmíněných variant při nedostatku bílých dýmovnic
 • jedná se o plechové pouzdro válcovitého tvaru s dýmotvornou směsí s různými příměsemi kvůli zabarvení dýmu
 • váha DM-25:cca 0.20kg
 • váha DM-100:cca 1kg
 • uvádí se do činnosti po vložení a aktivaci elektrického nebo třecího iniciátoru do středového otvoru
 • doba rozdýmání cca: 5-10 sekund
 • doba dýmání: DM-25: 25 sekund, DM-100: 100 sekund
 • barva dýmu: dle značícího proužku na těle dýmovnice a popisu dýmovnice

 • iniciátory je nutné vkládat těsně před použitím dýmovničky
 • POZOR: Veškeré dýmovnice černé barvy rády a pravidelně chytají plamenem - je to dáno špatnou složí a špatným skladováním dýmovnic - hrozí riziko požáru!!
 • POZOR: Dýmovničky DA-25 lze zaměnit za tvarově a barevně shodné pozemní světlice PS-25, které mají modré plastové víčko ( hoří 25 sekund velmi intenzivním plamenem - světlem do výšky cca 0.7m v noci až 5 km viditelným, teplota cca: až 500°C) nebo vystřelované světlice VS 4, které mají červené víčko (plechovka vystřelí 4 světlice dané barvy - dle obalu, až do výšky cca 45m – v závislosti na tvrdosti podkladu na němž je světlice umístěna) – tyto výrobky jsou zakázány iniciovat třecími iniciátory a mohou být aktivovány pouze el. iniciátory! (Při záměně za dýmovničku může dojít k velmi nebezpečným popáleninám, vzniku požáru, zraněním vystřelovanou světlicí vysoké razance a taktéž následným popáleninám)!!!

1.4 Ruční signální dýmovnička

 • jedná se opět o kartonový válec naplněný dýmotvornou směsí s různými příměsemi kvůli zabarvení
 • použití k signálním účelům (stavu nouze, místu označení shozu, ke zjištění směru větru při provádění výsadků, označení místa vyzvednutí, atd.)
 • uvádí se do činnosti po "odjištění" ucpávky dýmovnice v dolní (přídržné) části dýmovnice a prudkém zatažení za kroužek třecího zapalovače (doporučuji proděravět horní krycí hliníkovou folii v místě otvorů)
 • doba rozdýmání cca 5-7 sekund
 • doba dýmání: cca 50 sekund
 • barva dýmu: dle barvy obalu dýmovnice (zelená, žlutá, červená)
 • váha: cca 0.2 kg
 • při zapalování a funkci musí směrovat výfuková strana pryč od těla
 • dýmovnici lze držet v ruce nebo ji zahodit
 • nesmí se užívat v uzavřených prostorech a blízkosti hořlavých předmětů

1.5 Dýmovnice zastírací

 • nejedná se přímo o dýmovnici v přesném slova smyslu, i když ve výsledku je tento prvek použitelný jako dýmovnice
 • zmiňovaný prostředek slouží v originále jako imitace RGSL 85 čili Ručního Granátu Slzotvorného, kterého používají ke cvičení policejní složky a zásahové či speciální skupiny
 • dýmovnice je připravena k vrhu odejmutím přepravní kroužkové pojistky a do činnosti je uvedena po odhození – vypuštění z dlaně – uvolnění pákové pojistky, která odlétne při odhození. Tím dojde ke spuštění bicího mechanismu, který aktivuje zápalku a dojde k zažehnutí dýmovnice.
 • doba rozdýmání cca 3 sekundy
 • doba dýmání: 45 (+/- 20) sekund
 • barva dýmu: bílá
 • váha: cca 0.303 kg
 • funkční spolehlivost: od – 30°C do +40°C

1.6 Dýmovnička značkovací

 • neměl jsem možnost tento druh ještě vyzkoušet, proto jsou uvedeny pouze dodavatelem uváděné údaje
 • konstrukce dýmovničky: kovový tubus
 • uvádí se do činnosti : zapalováním pomocí škrtátka, (škrtací proužek je součástí balení dýmovnic)
 • doba dýmání: cca 10 sekund
 • barva dýmu: dle barvy víčka dýmovnice (modrá, oranžová)
 • vytvoří signální kouř v zabarvení dané barvy
 • může posloužit jako velmi vhodný prostředek pro označení místa a směru přístupu k vlastní základně (aby jste se nestali obětí palby vlastních sil), či označení příslušnosti k vlastním silám (např.:Během česko-britského cvičení Horizont I 2006, které probíhalo na větším území docházelo u průzkumných skupin k problému identifikace vlastních jednotek při pohybu na území nikoho. Cvičení probíhalo za deště a v příšeří lesa nebylo možné rozeznat druh maskáčů na 60m ani dalekohledem – všechny maskáče byly mokré a tvářily se jako skoro černé. Docházelo k situacím, že hlídky se na danou vzdálenost vzájemně pozorovali se zbraněmi v pohotovostních polohách a snažili se identifikovat protější stranu. V takovémto případě by jste se pouze označili dýmem smluvené barvy a vyhnuli by jste se situaci, kdy jste museli čekat na informace, které žádal velitel družstva přes spojaře na velení a čekal minutu na odezvu z velení.)
 • balení po 3 ks

Autor 040201 2.SSP

Pro svolení použití tohoto materiálu k další produkci kontaktujte autora na emailu:2.ssp@email.cz

right-picture